Умуване

Умуването е половин философия. Философията е половин Мъдрост.

Здравейте!

2
Това е първата публикация в новичкото ми списание, или както още му казвате "Weblog"! Създадено е с WordPress и ако ви харесва и искате да...