Политиката е изкуство на възможното

Политиката е изкуство на възможното

Лошото е, когато голямото его на политиците започне да си мисли, че по-добре от нас знае нашите интереси и пътя по който да ги защити. – Според Бисмарк,…