Логика и Психология

Relativity of Simultaneity and length contraction

The relativity of simultaneity shows flaw when a third simultaneous even is introduced in the "Ladder Paradox" thought experiment. Link to the Wikipedia page, treating the ladder paradox - click HERE to read. Please study the content from the above link, and refer to it when examining the problem presented by me. For better understanding, I'll use the same graphics, modified for the purpose of the problem. (още…)

Логика и Психология

Hilbert’s Paradox of the Grand Hotel

Today I read about Hilbert's paradox of the Grand Hotel (shame, only today) and I was struck by the illogical human thinking. That's right! Paradoxes are nothing but illogical thinking. Hilbert's paradox goes like that:

Consider a hypothetical hotel with a countably infinite number of rooms, all of which are occupied. One might be tempted to think that the hotel would not be able to accommodate any newly arriving guests, as would be the case with a finite number of rooms.[Read the rest in Wikipedia]
When for some stupid reason we create infinity, we create it from objects with same properties. Right? We can have an infinite number of apples, or an infinite number of shoes, or an infinite number of shoe pairs. What do we have in Hilbert's case? (още…)

Логика и Психология

Из “Трудни Разговори” (Стойността на Смъртта)

Започнах книга с работното заглавие "Трудни Разговори", та пускам малък откъс от нея, с надеждата да ми кажете как харесвате стила, постройката и подходът ми към онова, което се опитвам да кажа. Чете ли се лесно и поддържа ли интереса. Приемам всякакви критики и предложения :) И много важен въпрос: уместно ли е двамата разговарящи да са "атеистът" и "мъдрецът"? Питам, щото не искам някой атеист или мъдрец да се почувства обиден ;) *** „Кажи нещо за смъртта“ – гледайки в чашата с уиски, тихо като със заглушител изстреля дълго премълчавания въпрос  атеистът. Въпросът за смъртта е всъщност краят на една дълга мисъл.  Тя може да изглежда светкавично кратка („смъртта?“ – винаги с въпросителен) но започва от първия спомен, минава през всичко хубаво което човек помни, спира се в днес и уверено(!) продължава към далечното бъдеще. И ако трябва да сме още по-точни,  човек никога не поставя смъртта  в някакво бъдеще. За него смъртта е нещо чуждо, нещо което не се вмества в бъдещето, защото бъдещето е далечно продължително време. Толкова далечно и продължително, че смъртта не се вижда там, а щом не се вижда, значи не присъства. Мъдрецът се намести по-удобно на стола, уби една муха, която ближеше нещо сладко по тезгяха и махна на бармана: „Едно bloody mary, и напълни това нещо с черен пипер“ – посочи към пиперницата, и за по-сигурно чукна с пръст по нея. Обърна се към атеиста и попита: „Какво за смъртта? За моята или за твоята?“ „Има ли разлика?“ – не се учуди на въпроса му атеистът. Такива мъдрости не го впечатляваха. „Ние сме различни с теб. Животът ни е различен и смъртта ни е различна. Нали знаеш, че хората те оценяват и ти отвръщат според делата. За злобата получаваш злоба, за доброто – добро, за любовта – любов. Защо мислиш, че смърта е по-различна от хората?“ (още…)

Логика и Психология

Нашите медии не са наши

Днес бе Европейският ден за протест срещу ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) , което на Български език би се превело като Търговско Споразумение за Борба с Фалшифицирането. Хиляди Българи в различни градове излязоха на протест срещу това споразумение, което по всеобщо разбиране би ограничило свободата на информационен обмен, и би било предпоставка за близко следене на всеки потенциален и предполагаем нарушител на това споразумение. Няма да се впускам в подробности, които (все още) може да прочетете в Интернет. Ето една снимка от протеста в София. [caption id="attachment_1348" align="alignleft" width="300" caption="Не на ACTA"]Не на ACTA[/caption] Тази снимка е направена от репортер на bTV за техния кратък и малко неточен фото репортаж. Там, в репортажа, най-долу под снимките, има едно единствено обяснение за това национално събитие:

"Така протестиращи изразиха позицията си срещу споразумението ACTA за нелегално разпространение на информация в интернет."
Забележете, протестът е бил срещу "споразумението ACTA за нелегално разпространение на информация в интернет" Значи всички тези хиляди Българи и граждани на Европа, излязоха днес на улиците и мръзнаха с лозунги в ръцете, защото са ПРОТИВ мерките за нелегално разпространение на информация в Интернет, и не искат да има закон срещу фалшифицирането на продукти (!) Поне това казва бТВ. (още…)